Megalakul a Magyar Páciensek Kamarája

A Kamara feladata:

A páciensek méltóságának a védelme, érdekképviselete, az ellátókkal együttműködve az egészségügy rendszer javítása.

1. A páciensek általános érdekképviseletének becsatornázása az egészségügyi döntéshozatalba.

Ezen belül törekszünk a páciensek egészségügyi jogalkotásba való bevonásának intézményesítésére: semmilyen egészségügyi jogszabály, törvény ne születhessen meg a betegek és páciensek megkérdezése nélkül.

Továbbá intézkedésünk arra is irányul, hogy az egészségügyi intézményrendszer alakítása, minőségügyi értékelésének részeként a betegekkel és páciensekkel közösen kialakított nyilvános betegelégedettségi indikátorrendszer kerüljön bevezetésre, az OECD tagállamaiban már meglévő gyakorlat alapul vételével.

2. A betegjogi rendszer jogi és intézményrendszerbeli helyzetének felülvizsgálatára irányuló szempontrendszer kialakítása a hazai betegjogi tapasztalatok és a nemzetközi betegjogi standardok figyelembe vételével, különös tekintettel az Európai Betegjogi Kartában[1] foglaltakra.

Így a betegjogi rendszer átalakítására tett javaslatunk fókuszában, olyan a teljes egészségügyi rendszer struktúrálását érintő új generációs betegjogok állnak, mint pl. a páciens idejének a tiszteletben tartása (sürgősségi osztályokon való várakoztatás korlátok közé szorítása); a felesleges fájdalmak elkerülésének a joga, a szűrésekhez és prevenciós programokhoz való hozzáférés joga illetve az innovatív gyógyító eljárásokhoz való hozzáférés joga áll.

3. A Magyar Páciensek Kamarája nem az orvosszakma ellenében működik. Épp ellenkezőleg. Az orvosszakmával és a Magyar Orvosi Kamarával is együttműködésben rendszerszintű változásokban vagyunk érdekeltek.

A Magyar Páciensek Kamarájának küldötte minden egyes szakma Szakmai Kollégiumának minden egyes ülésén részt kíván venni.

A kamarának bármely természetes személy vagy betegszervezet tagja lehet.

A megalakulás a következő lépésekből áll:

1. Jelentkezés a kamarába

2. A munkacsoportok delegálnak egy-egy képviselőt a Kuratóriumba.

3. A munkacsoportok megalakulása után a munkacsoportok folyamatos egyeztetnek a következő témákról:

  • Információ gyűjtés, betegelégedettségi mérés
  • Információ rendezése, az adatok rendszerezése
  • Folyamatos egyeztetés, jogvédelem.

 

Tagdíj

A tagdíj az effektív megalakulás után esedékes.
A tagdíjat a Kamara terembérre, konferencia szolgáltatásra és működésre költi.

Magánszemélyeknek

900,-Ft / év

Szervezeteknek

9 000,-Ft / év

Jelentkezés a Magyar Páciensek Kamarájába

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. 

Alulírott, belépek a Magyar Páciensek Kamarájába

Az alábbi munkacsoporthoz kapcsolódom. Kérem, jelölje be a megfelelő munkacsoportot!*

A szakmai kollégiumokkal való kapcsolattartására az alábbi munkacsoportok alakulnak.*

Amennyiben az elküldés után nem látja a “Jelentkezését sikeresen továbbítottuk.” üzenetet, kérem görgessen feljebb, ahol elolvashatja a rendszer üzenetét. (Előfordulhat, hogy valamelyik kötelező mezőt nem töltötte ki. )